Slide background
Slide background

“Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah
dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya;
dan janganlah sekali-kali kalian mati
melainkan dalam keadaan beragama Islam”.

Slide background

“Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Allah
dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya;
dan janganlah sekali-kali kalian mati
melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Produk Set Kelengkapan Pengurusan Jenazah Riyadhul Jannah adalah sebuah Set Kelengkapan Pengurusan Jenazah bertujuan memudahkan proses pengurusan jenazah dan mengelakkan daripada berlakunya kelewatan dalam proses tersebut. Produk ini mengandungi 27 peralatan utama yang terdiri daripada peralatan dan bahan asas untuk pengurusan jenazah seseorang Islam sama ada lelaki, wanita atau kanak-kanak.

Rasional utama penghasilan Produk Set Kelengkapan Pengurusan Jenazah Riyadhul Jannah ini adalah untuk memenuhi keperluan dan tuntutan fardu kifayah yang sebelum ini di pandang ringan oleh kebanyakkan masyarakat kita. Diharapkan dengan adanya Produk Set Kelengkapan Pengurusan Jenazah Riyadhul Jannah ini, urusan pengkebumian atau latihan dan pengurusan jenazah umat Islam di Malaysia akan menjadi lebih teratur, kemas, mudah dan sempurna.

'Taman Syurga'

Lagu Tema Korporat
Riyadhul Jannah Asia (M) Sdn Bhd

Ucapan terima kasih kepada
Johan As'ari diatas penglibatan dalam Video Klip #TamanSyurga.

SKOP PERNIAGAAN

PERKHIDMATAN

Menyediakan perkhidmatan majlis atau acara

TEMPAHAN

Sedia menerima tempahan sedia ada atau khas

PEMBUATAN

Menyediakan bahan-bahan setiap produk yang dihasilkan

PEMBEKALAN

Membekalkan dan menghantar